Algemene Ledenvergadering, 10-10-2017

 

             Zijderveld, 20 september 2017               

 

Extra ledenvergadering Oranjevereniging Zijderveld

Dinsdag 10 oktober 2017 Aanvang 20.00 uur

in De Krooshof te Zijderveld

 

Uit een interne controle is gebleken dat de financiële cijfers niet overeenkomen met de getoonde cijfers van de jaren 2014, 2015, en 2016.             

Naar aanleiding hiervan is een onafhankelijk/extern adviseur gevraagd de financiële administratie te controleren en in kaart te brengen.  Het verslag hiervan zal worden getoond en besproken.

 

·       Welkom en opening

·       Vaststellen agenda

·       Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering van 19 januari 2017

·       Zaken naar aanleiding van de notulen

·       Verslag financiële administratie

·       Pauze

·       Samenstelling bestuur/ Aftredend en niet herkiesbaar Pim Verweij

·       Consequenties financiën / Feestweek 2018

·       Rondvraag