Contributie 2016

 

 

In de maand februari komen de bestuursleden en/of enkele vrijwilligers bij u langs voor de contributie van 2016.

Contributiegeld is € 5,50. Dit is voor leden van 16 jaar en ouder.

Ook zal worden gevraagd naar uw email adres, mits u daar mee instemt.
Wij hopen zo, in toekomst via de mail u direct te kunnen informeren, en ook drukwerk kosten te besparen.   
 
 
 
Bent u nog geen lid, overweeg dan een lidmaatschap bij onze O.V.
 
U steunt niet allen onze vereniging , maar met sommige activiteiten is er vaak korting op de entree.
Ook voor het bestellen van BBQ kaarten, zal een aantrekkelijke korting van toepassing zijn.
 
 
 
U kunt ook online een lidmaatschap bestellen mits u 16 jaar of ouder bent.