Downloads 
Bestand Downloaden
Verlichtings / Feestweek -
Boekje feestweek 2013.pdf
Huishoudelijk reglement -
huishoudelijk Reglement OVZ.doc
Jaarverslag 2014 - Overzicht van activiteiten die in 2014 hebben plaatsgevonden. Dit ter bespreking op de ledenvergadering op 15 januari 2015.
Jaarverslag 2014.docx
Nieuwsbrief juli 2014 -
Nieuwsbrief Oranjevereniging Zijderveld jun14.docx
April 2017 - April-mei 2017
Oranjeboekje 2017 april_mei.pdf
April 2016 - Programma april 2016
Oranjeboekje.pdf
Programma April -
Programmaboekje April 2013 versie 1.pdf
Programmaboekje Koningsfeest 2014 - Programmaboekje met activiteiten in april t/m december.
Programmagids sept tekst.docx
Statuten -
Statuten OV Zijderveld.pdf