Notulen 10 oktober 2017

 
Voor het inzien van de notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 10 oktober jl. 
Stuur een mail naar: info@oranjeverenigingzijderveld.nl
Dit kan tot uiterlijk dinsdag 16 januari 2018
 
Dit is uitsluitend voor leden.