Algemene Ledenvergadering, gehouden op 17 januari 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering, gehouden op 17 januari 2013 uur in de kleine zaal van " de Krooshof ".

 

 

  1. Opening en bestuursmededelingen:

De voorzitter wenst alle aanwezigen een gezond en gelukkig 2013. Er zijn leden.

Wim den Besten, Henk Brouwer, Jan Willen Kortlever, Pieter van Hemert, Peter van de Giessen, Rika Verweij,Bas den Breejen, Lonneke van Putten, Meta Brouwer, Remco Pennink, Gerrit Verbruggen, Claudia Verkleij,

Afwezig: Pim Verweij en Jeroen van weverwijk

Overige afmeldingen: Ilse Kortenoever

 

  1. Vaststellen van de notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering op donderdag 12 januari 2012. De notulen worden na het voorlezen door de voorzitter goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.  

 

  1. Zaken naar aanleiding  van de notulen:

 

 

  1. Sociaal jaarverslag 2012

Na het voorlezen van het sociaal jaarverslag van 2012 wordt deze goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 

     

  1. Verslag van de kascontrolecommissie.   

Peter van de Giessen en Claudia Verkleij hebben de kascontrole uitgevoerd.

              De boekhouding wordt door beide goedgekeurd     

 

 

  1. Verkiezing van de kascommissie lid/leden:

Huidige kascommissie :     -  Mevr. C. Verkleij(aftredend en NIET herkiesbaar)

                                                -  Dhr P van de Giessen

                                                                              - Dhr H Brouwer(reserve)

                             Nieuwe kascommissie:         -Dhr P van de Giessen

                                                                               - Dhr H Brouwer

                                                                              - Wim den Besten(reserve)

  1. Goedkeuring van  het financiële jaarverslag 2012.

                Het financiële jaarverslag wordt officieel goedgekeurd.

Voorzitter bedankt Peter van de Giessen en Claudia Verkleij voor hun bewezen diensten. De nieuwe kascommissie voor 2012 worden Henk Brouwer en Peter van de Giessen. Wim den Besten wordt benoemd als nieuw lid voor de kascommissie, daarvoor onze dank.

 

  1. Evaluatie activiteiten 2012

We kunnen positief terugkijken op een goed jaar in 2012 de activiteiten zijn goed bezocht.

 

 

  1. Voorlopig Activiteitenprogramma 2013.

Woensdag 24 april: Film middag voor de kinderen.

Vrijdag 26 april: Foute avond

Zaterdag 27 april: Vissen

Dinsdag 30 april: Aubade,vossenjacht,Familie pannenkoeken eten,Auto/fiets puzzeltocht,ik hou van Oranje Spelavond

                Zaterdag 4 mei: Dodenherdenking

        FEESTWEEK

Donderdag 29 augustus: Openings avond Feestavond

Vrijdag 30 augustus: feestavond met artiesten

Zaterdag 31 augustus: Zeskamp en "Faute” Avond

Zondag 1 september: Tentdienst

Maandag 2 september: Bingo avond

Dinsdag 3 september: Ouderendag en vrije avond

Woensdag 4 september: kindermiddag en playbackshow

Donderdag 5 september: Gymavond

Vrijdag 6 september: Apres-ski avond

Zaterdag 7 september: jaarmarkt/famieliedag/BBQ

Toevoeging: De keus is gemaakt om de playback show gewoon op de woensdag te doen ipv de donderdag. Dit omdat de gym de mogelijkheid krijgt om te oefenen in de tent.

Artiesten: geen grote artiesten vragen omdat je hoogst waarschijnlijk de tent er niet mee vol krijgt. Dit zou zonde zijn. De Ov is hard aan het denken over de mogelijke artiesten.

 

******* PAUZE *******

 

        10.   Bestuursverkiezingen.

                  Aftredend en herkiesbaar             : Gerit de Leeuw voor 1 jaar

                  Aftredend en niet herkiesbaar       : Irma Kers

 

Gerit heeft aangegeven zich voor 1 jaar volledig te geven voor de Oranjevereniging.

Irma stapt uit het bestuur omdat zij elders gaat wonen en niet meer te combineren.

De voorzitter bedankt Irma voor haar inzet en overhandigt haar bloemen en een mooi stuk voor in Ameide.

Aftredend is Marktmeester Jan Willem Kortlever en de nieuwe marktmeester wordt Henk Brouwer.

Jan willem heeft 8 jaar de markt georganiseerd en dat heeft hij keurig gedaan in al die jaren met leuke kramen. Henk Brouwer heeft er zin in en is in ons midden een bekende en weet wat Zijderveld wilt.

 

11.    Bestuursmededeling

 De Voorzitter geeft aan dat het algehele bestuur opstapt in 2014. Hier zijn de leden het er niet mee          eens(en terecht) maar na 2 a 3 feestweken is de fut eruit en zal er een nieuwe wassing moeten komen.

Er zijn bestuursleden die nog niet aan hun aftredende ambt zitten. Hier had Rika Verweij een goed punt in.  Er komt vers bloed aan als we opstappen omdat we de OVZ in Zijderveld willen blijven behouden.

De woord keuze OPSTAPPEN is voor de leden een negatieve boost geweest wat in het boekje was vermeld. Niet herkiesbaar had netter geweest. OVZ geeft aan dat dit noodzakelijk was om bij de mensen door te dringen. NIET HERKIESBAAR staat wel op de uitnodiging.

Mochten er mensen zijn die denken dat ze in de OVZ wil….laat het ons weten.

12.    Rondvraag

13.    Tent wordt op het land van Nico vd Lee geplaatst. Dit betekent dat  de tent verder de Zijderveldse laan in         komt. De Gesprekken zijn rond met Nico vd Lee.

 Pieter :vraagt ook of alles rond is met Nico vd Lee. Dit is dus het geval.

Peter vd Giessen: vraagt waar kop van Jut en schieten komt. Dit moet even besproken worden met Henk Brouwer en misschien  ook met de Krooshof. De Krooshof wil open gaan met het feestweek(dit is een streven)

Rika Verweij: Hoe zit het met het stukje grond bij Leo v Meteren? Dit moet echt geregeld worden en uitgezocht worden. Zoek het juridisch uit want dit gaat om eigendom van de leden van de OVZ. Deze informatie wordt verstuurd naar de leden die op de algemene ledenvergadering zijn.

Peter van de Giessen: Peter bedankt de OVZ voor de prettige samenwerking de afgelopen jaar.

Remco Pennink: Geeft aan dat hij vrijwillig zijn steentje wil bijdragen als vrijwilliger.

Pieter van Hemert: geeft aan dat het op de automatische piloot gaat mbt verzinnen  activiteiten. Pieter vindt dat wij niet ons gezicht laten zien op momenten waar hij vindt dat wij wel moeten zijn. Dit is een mening en die moeten we respecteren.

Ook gaf hij aan dat het mis was gegaan met communicatie straat hoofden. Dit is volgens de OVZ niet zo omdat er andere mensen vd Krooshofstraat waren

Henk Brouwer: leeft het in de straten mbt feestverlichting? Dit is wel het geval in de Krooshofstraat  en Diefdijk. Claudia Verkleij geeft aan dat het bij de oude kerkweg ook leeft en dat ze merkt dat de andere straten ook actief worden

 

De voorzitter dankt een ieder voor hun komst en inbreng en sluit om 22.10 uur de vergadering.

 

             De volgende ledenvergadering is op donderdag 16 januari 2014.

 

 

            

            

             Handtekening voorzitter                                   Handtekening secretaris

 

 

 

 

             J. Meijdam                                                         T van Gelderen